2018/2019 Wprowadzenie do edukacji kosmicznej w klasie 1c

24 maja 2019r dzieci z klasy 1c podczas zajęć przeprowadzonych metodą Marii Montessori, jako wprowadzenie do edukacji kosmicznej zapoznały się z pojęciami: „ciecz”, „gaz”, „ciało stałe’. Wykonując doświadczenia wspólnie z nauczycielem uczniowie poznali właściwości cieczy, gazów i ciał stałych oraz różnice pomiędzy tymi trzema stanami skupienia.

Końcowym etapem zajęć było przedstawienie stanów skupienia na planszy….