Terapia mowy – logopedia

Zajęcia terapii logopedycznej prowadzone są przez cały rok szkolny. Nauczyciel logopeda rozmawia z uczniem, wsłuchuje się w mowę spontaniczną ucznia, bada motorykę artykulacyjną, co pozwala na wstępną ocenę budowy aparatu mowy, narządów oddychania, tempa mowy i sposobu wysławiania się. Zajęcia prowadzi mgr Aneta Filas pedagog specjalny logopeda (ze specjalnością neurologopeda i surdologopeda) z doświadczeniem w pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Podstawowym celem prowadzonych zajęć logopedycznych jest:

– wykrywanie, korygowanie istniejących u dzieci wad wymowy,

– wywoływanie głosek, których dziecko nie artykułuje< - kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej. - stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy. - doskonalenie wymowy już ukształtowanej. - wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń. Wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, - usprawnianie techniki czytania i pisania. Ćwiczenia dla każdego dziecka, które pomagają usprawnić wymowę: Poproś, by dziecko: policzyło czubkiem języka zęby na górze, zęby na dole, dotknęło językiem podniebienia. Niech maluch pokaże, jak kotek pije mleko, niech zrobi balonik. Posadź dziecko przed lustrem, niech poogląda buzię, dotknie językiem nosa. Posmaruj dziecku nutellą podniebienie, niech ją zliże! Podobnie można trenować dotykanie językiem noska, brody, policzka. Niech dziecko klaska językiem, prycha. Pobawcie się w naśladowanie odgłosów otoczenia i zwierząt Surdologopedia - to dział logopedii specjalnej zajmujący się: - nauczaniem (kształtowaniem) mowy w wypadku jej braku lub utraty, - usuwaniem zaburzeń głosu, - usuwaniem trudności w czytaniu i pisaniu u osób z uszkodzonym narządem słuchu. Cel główny: - kształtowanie, wychowanie i terapia osób z wadą słuchu zgodnie z podstawowymi zasadami logopedii. - Neurologopedia - dział logopedii zajmujący się diagnozowaniem i terapią osób z uszkodzeniami neurologicznymi. Neurologopedia jest obszarem logopedii skoncentrowanym na diagnozowaniu i terapii osób z uszkodzeniami neurologicznymi. Jej celem jest rehabilitacja osób cierpiących z powodu ośrodkowo uwarunkowanych zaburzeń mowy i języka (afazja, dysfazja, anartria, dyzartria, dysologia). Szczególnie ważna w jej zakresie jest praca z uczniami chorymi na porażenie mózgowe, autyzm i mutyzm. Aneta Filas, Sylwia Leśniowska

Accessibility Toolbar