Tańskiego 3, 39-300, Mielec, Polska
17 787 53 50
zso1@zso1.mielec.pl

Rekrutacja

VLO w Mielcu

Link do rekrutacji elektronicznej: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/ – dostępny w wyznaczonym terminie

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Film promocyjny

Proponowane klasy:

Językowo-geograficzna

Prawniczo-humanistyczna

Psychologiczna

Teatralno-muzyczna

Plakat

Accessibility Toolbar