Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Orzeł Matematyczny

Konkurs rozegrany został w czterech kategoriach: klasa II, klasy III – IV, klasy V – VI, klasy VII – VIII.
Laureaci klas II:
Adam Wit – 23 wynik i Alicja Krysa – 25 wynik w kraju.
Laureaci klas III – IV:
Wojciech Kielar – 22 wynik, Hanna Mazur – 25 wynik, Kamil Bździkot – 24 wynik, Mikołaj Polak – 25 wynik, Oskar Niziołek – 26 wynik w kraju.
Laureaci klas V- VI:
Milena Mroczka – 13 wynik, Maja Dereń – 17 wynik, Weronika Żak – 23 wynik, Julia Tomza – 25 wynik, Kacper Kula – 14 wynik, Tomasz Wiech – 15 wynik, Filip Janiec – 16 wynik, Karol Zych – 16 wynik, Daria Żurawska – 21 wynik, Milena Kozioł – 26 wynik, Aleksandra Lis- 26 wynik w kraju.
Laureat w kategorii klas VII – VIII:
Karol Hajdukiewicz – 16 wynik w kraju.
Gratulujemy uczniom oraz ich opiekunom, paniom: Agnieszce Bajor, Edycie Hajdukiewicz, Małgorzacie Marii Herchel, Renacie Kowalczyk oraz Anecie Mazurkiewicz.

Accessibility Toolbar