Cisco

W naszej szkole w ramach Lokalnej Akademii Sieciowej CISCO można uzyskać bezpłatnie oficjalny certyfikat CISCO.

Posiadamy instruktorów z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń w zakresie kursu IT Essentials mającego za zadanie wykształcenie przyszłych techników informatyki oraz teleinformatyki i przygotowanie ich do pracy w zawodzie. Słuchacze mogą bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniu i po zdaniu wymaganych egzaminów w naszej szkole otrzymają oficjalny certyfikat CISCO.

Kurs jest prowadzony przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii multimedialnych, egzaminy zdawane są on-line na serwerze egzaminacyjnym w USA. Materiały do nauczania są dostępne w języku polskim oraz angielskim.

Kurs IT Essentials przygotowuje również do uzyskania zewnętrznego certyfikatu CompTIA A+. Zaliczenie kursu uprawnia do otrzymania zniżki od opłaty egzaminacyjnej. Więcej o certyfikacji można dowiedzieć się na stronie www.CompTIA.org.

Zagadnienia objęte kursem:

1. Wprowadzenie do komputerów osobistych
2. Bezpieczne procedury laboratoryjne
3. Montaż komputera – krok po kroku
4. Podstawy konserwacji i rozwiązywanie problemów
5. Podstawy systemów operacyjnych
6. Podstawy laptopów I urządzeń mobilnych
7. Podstawy drukarek I skanerów
8. Podstawy sieci
9. Podstawowe zabezpieczenia
10. Umiejętności komunikacyjne
11. Komputery osobiste dla zaawansowanych
12. Systemy operacyjne dla zaawansowanych
13. Laptopy i urządzenia mobilne dla zaawansowanych
14. Drukarki i skanery dla zawansowanych
15. Zaawansowane zagadnienia sieciowe
16. Zaawansowane zagadnienia bezpieczeństwa

Kurs PC Hardware and Software jest podzielony na dwie części. Część pierwsza (rozdziały 1-10) obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności, zaś część druga (rozdziały 11-16) stanowi uzupełnienie i doskonalenie zdobytych juz kompetencji.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu

Certyfikat IT Essentials to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.

Certyfikat IT Essentials zapewnia:

podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera,
posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie,
poprawę zawodowych perspektyw i mobilności,
dostęp do materiałów i programów, m.in.:
CISCO VIRTUAL DESKTOP – Symulator komputera stacjonarnego;
CISCO VIRTUAL LAPTOP – Symulator komputera mobilnego;
CISCO POCKET TRACER – Zaawansowane narzędzie do budowy i symulacji sieci komputerowych

Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-learning). Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej przez uczniów wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia

Platforma e-learningowa

Hasło dostępu do zasobów można uzyskać u instruktora:

Zygmunta Sumca