Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Spotkania integracyjne klas

Pasowanie na ucznia – 5.10.2017