Dzień otwarty VLO

Uwaga uczniowie i rodzice klas trzecich  gimnazjum i ósmych szkół podstawowych !!!

Ze względu na obecną sytuację w szkołach dzień otwarty w V LO zostaje przełożony na inny termin.

Termin ten zostanie podany w późniejszym czasie.

Drodzy rodzice i uczniowie klas ósmych !!!

Informuję, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się według ustalonego wcześniej harmonogramu:

15.04.2019 – język polski godz. 9.00

16.04.2019 – matematyka godz. 9.00

17.04.2019 –język angielski godz. 9.00

Przypominam uczniom o konieczności posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

z poważaniem p.o. Dyrektora

Joanna Gładyszewska

Rodzice, Drodzy uczniowie !!!

Informuję, że egzamin gimnazjalny odbędzie się według ustalonego wcześniej harmonogramu:

10.04.2019 – część humanistyczna godz. 9.00

11.04.2019 – część matematyczno-przyrodnicza godz. 9.00

12.04.2019 – język obcy nowożytny (j.angielski i j.hiszpański) godz. 9.00

W związku z możliwymi zmianami organizacyjnymi, proszę, aby zdający

przyszli do szkoły ok. godziny 8.00

p.o. Dyrektora

Joanna Gładyszewska

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 30.03.2019 r. odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Gospodarzem i współorganizatorem  etapu miejskiego dla wszystkich szkół podstawowych z Mielca była Szkoła Podstawowa nr 8 w Mielcu. W turnieju rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych reprezentacje szkół z  terenu Gminy Miejskiej Mielec.

Szkołę Podstawową nr 8 w Mielcu reprezentowała drużyna z klasy V a w składzie: Karolina Lesińska, Amelia Matusik, Bartosz Mroczka i Nikodem Głód.

Uczniowie biorący udział w Turnieju w pierwszej konkurencji rozwiązywali test wiadomości z przepisów ruchu drogowego oraz test ze skrzyżowań.

W drugiej konkurencji zmierzyli się z torem przeszkód, na który składało się sześć przeszkód (slalom z ograniczeniami, rynna, zwężenie proste, żmijka, korytarz z desek, łezka, bramka wisząca, zatrzymanie w miejscu)

Nad prawidłowością przebiegu gminnych eliminacji BRD czuwali sędziowie z Automobilklubu Mieleckiego. Po zakończeniu wszystkich konkurencji nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów, pucharów i atrakcyjnych nagród.
Nasza drużyna w kategorii 10 – 12 lat wywalczyła I miejsce . Gratulujemy zwycięzcom!!!

Kolejny etap powiatowy, na który zakwalifikowała się nasza drużyna odbędzie się 11 maja 2019 r  w Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu.

Opiekunem drużyny  była nauczycielka Marta Błachowicz.